Lov om utprøvning av selvkjørende kjøretøy på norske veier er vedtatt i Stortinget tirsdag, den 28.11.2017

ITS Norge er veldig glad for den nye loven som i praksis tillater selvkjørende kjøretøy på veier i Norge. Tirsdag den 28.11. 2017 blev regjeringens lovforslag vedtatt av Stortinget og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2018.

 

 
 Trond Hovland ITS Norge

Trond Hovland, daglig leder ITS Norge er svært fornøyd med den nye loven:

– Vi mener at potensialet for industrialisering basert på mulighetene som den nye loven åpner for, blir betydelig større nå. Mange av våre medlemmer har gjort forberedelser og er klare å starte tester. Bare en håndfull land i Europa og for den del resten av verden tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy – uten en ansvarlig sjåfør ombord.

Med denne lovendringen kan Norsk industri for alvor starte utprøving og utvikling av selvkjørende teknologi – og ta en industriell lederposisjon internasjonalt, sier Trond Hovland.

For de reisende vil denne teknologien etter hvert snu opp ned på alle forestillinger om hvor effektiv og brukertilpasset kollektivtransporten kan være: det vil bli sett på som en revolusjon legger Hovland til. Han mener det kommer til å skje en rask utvikling som går i riktig retning og at denne loven har stor betydning for utvikling av smartere, sikrere og renere transport.


Sjelvkjørende buss, Konsgberg