Massterly er medlem i ITS Norway

2 minutter
5. mai 2022

Velkommen som medlem Massterly og Pia Meling! Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

«Pia Meling representerer Massterly i ITS Norway, hun er ansvarlig for salg og markedsføring i det som er verdens første selskap for drift av autonome skip. Pia har bred, operativ ledererfaring fra maritim industri og flere styreverv innen områdene grønn skipsfart, teknologi, havnedrift, software og forskning & innovasjon.

Pia Meling – VP Sales & Marketing Massterly Bilde. Massterly

Massterly er et joint venture mellom Kongsberg og Wilhelmsen. Kongsberg har verdensledende teknologi innen automasjon, cyber security og autonomi og Wilhelmsen har bred erfaring fra drift av skip, terminaler og logistikkløsninger.

Autonomi (dvs. at skipet kan operere helt eller delvis uten menneskelig interaksjon) er ikke målet i seg selv, men det er et middel som både vil kunne øke sikkerheten, redusere konsekvensene av mannskapsmangel og kompetansegap og redusere driftskostnadene slik at sjøtransport blir mer konkurransedyktig med veitransport.

Kampen for å redusere lokale utslipp og forurensning er en stor driver over hele verden. Autonome skip vil ha batteridrift eller andre null-utslippsløsninger som fremdrift; både fordi dette er fremtidens løsninger og for å minimere løpende vedlikeholdsbehov ombord.

Massterly tilbyr tjenester i hele verdikjeden til kundene; fra design og utvikling av skip og kontrollsystemer, finansiering, forsikring, logistikkløsninger i havn og drift av skip.

Massterly ser frem til å utvikle fremtidens intelligente transportløsninger for norsk industri sammen med de andre partnerne i ITS Norway, og Massterly sitt kontrollsenter i Horten vil kunne være en viktig ressurs for kompetanseutvikling, testing og verifisering av autonome og fjernstyrte løsninger. Mer multimodalt samarbeid og læring på tvers av ulike transportsektorer vil gi fart på nødvendig innovasjon, regelverksutvikling og standardiserig»