NordicWay 2 pilot-webinar 29.oktober

2 minutter
16. oktober 2020

NordicWay 2 er et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge, med representanter fra både offentlig og privat sektor. Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til harmonisering av samvirkende ITS systemer (C-ITS).

NordicWay 2 nærmer seg sluttfasen av prosjektperioden og hovedresultatene fra den norske delen av prosjektet blir presentert i dette webinaret.

Les mer her >>