OneSettle som nytt medlem i ITS Norway-nettverket

2 minutter
16. oktober 2023

OneSettle tilbyr komplette løsninger for smidige betalinger og oppgjør – med mål om å gjøre betaling så enkelt og problemfritt som mulig.

De har en rekke betalingsalternativer, oppgjørsmulighet med splitt til flere aktører, samlet oppgjør for alle betalingsprodukter og et fleksibelt rapporteringsverktøy. Deres automatiserte rapportering gjør det enkelt å holde oversikt over betalingstransaksjonene, i tillegg til å forenkle avtaler som gjør det mulig å håndtere alt på ett sted – i en avtale. Dette eliminerer behovet for kompliserte integrasjoner med flere finansinstitusjoner og minimerer risikoen for feil.

Vi gleder oss til samarbeidet!