OneSettle som nytt medlem i ITS Norway-nettverket

2 min lesning

OneSettle som nytt medlem i ITS Norway-nettverket

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
ITS-dagen 2024 – hva, hvorfor, hvor og når?

OneSettle som nytt medlem i ITS Norway-nettverket

ITS Norway-nettverket vokser og vi har nå gleden av å ønske OneSettle velkommen som nytt medlem!

OneSettle tilbyr komplette løsninger for smidige betalinger og oppgjør – med mål om å gjøre betaling så enkelt og problemfritt som mulig. De har en rekke betalingsalternativer, oppgjørsmulighet med splitt til flere aktører, samlet oppgjør for alle betalingsprodukter og et fleksibelt rapporteringsverktøy. Deres automatiserte rapportering gjør det enkelt å holde oversikt over betalingstransaksjonene, i tillegg til å forenkle avtaler som gjør det mulig å håndtere alt på ett sted – i en avtale. Dette eliminerer behovet for kompliserte integrasjoner med flere finansinstitusjoner og minimerer risikoen for feil.

«Vi ser på ITS Norway som en uvurderlig arena for kunnskapsdeling og samarbeid innen informasjon- og kommunikasjonsteknologi. OneSettle er overbevist om at vårt medlemskap her vil gi oss muligheten til å styrke vårt nettverk og påvirke sektoren positivt. Vi er ivrige etter å bidra til fellesskapet og lære av andre ledende aktører innen ITS.» melder Tor Saksvig Andersen, daglig leder OneSettle AS.

Vi gleder oss til samarbeidet!

Neste artikkel
ITS-dagen 2024 – hva, hvorfor, hvor og når?