Rekordstort og banebrytende EU-prosjekt om selvkjørende godstransport

2 minutter
1. oktober 2022

ITS Norway er ekstremt stolt over å fortelle om vårt nyeste EU-prosjekt, MODI, som handler om automatisert godstransport.

Prosjektet skal demonstrere kjøring uten sikkerhetssjåfør på både offentlig veg og i lukkede terminalområder på strekningen Rotterdam til Moss. Utfordringene er mange, krav til fysisk og digital infrastruktur, automatisert lading, overgang fra offentlig veg til lukket område, kryssing av landegrenser og harmonisering av regelverk, for å nevne noen.

ITS Norway er koordinator og prosjektet ledes av Ragnhild Wahl, direktør for forskning og innovasjon. Ragnhild har lang erfaring fra forskning innen flere transportformer på både nasjonalt og europeisk nivå.

Ragnhild Wahl, Direktør for forskning og innovasjon, ITS Norway

Prosjektet er ambisiøst og rekordstort i både norsk og europeisk sammenheng, EU finansierer € 23 mill av et totalbudsjett på i underkant av € 28 mill. Det har blitt jobbet målrettet med søknad og forberedelser siden mars 2021.

Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er med hårete mål og langsiktig satsing, sier administrerende direktør Trond Hovland.

Seks av ITS Norway sine medlemmer er partnere i MODI, men prosjektet vil gi stor verdi for en langt større del av medlemsmassen. Prosjektet skaper nettverk og bidrar til økt kunnskap og industrielle muligheter for norske aktører langt utenfor de aktive prosjektpartnerne.

MODI er ett av signaturprosjektene i Horizon Europe fortsetter Hovland og setter Norge på kartet i den europeiske forskningsfronten innen automatisert transport.

De norske partnerne er ITS Norway, Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, TØI og Viken fylkeskommune. I tillegg er ASKO og Moss havn assosierte partnere.