Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

2 minutter
11. september 2019

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser.

 Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet i Statens vegvesens lokaler i Oslo i Brynsengfaret 6, 4 oktober kl 10.00 – 14.00. Det vil også bli presentert erfaringer med bruk av ITS standarder i utstyrsutvikling, kollektiv og IKT prosjekter.  Seminaret er åpent, men det ønskes en oversikt over deltagelse.

Om du ønsker å delta eller lese mer