Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

2 min lesning

Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Transport 21 – innspill

Seminar om ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI, 4 oktober kl 10-14 

Den raske utviklingen innen transportsektoren vil kreve stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er derfor essensielt for å oppnå dette. For å lette tilgangen til stoffet har Statens vegvesen samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert i auditoriet i Statens vegvesens lokaler i Oslo i Brynsengfaret 6, 4 oktober kl 10.00 – 14.00. Det vil også bli presentert erfaringer med bruk av ITS standarder i utstyrsutvikling, kollektiv og IKT prosjekter.  Seminaret er åpent, men det ønskes en oversikt over deltagelse.

Om du ønsker å delta eller lese mer >>

Agenda

10.00-10.20: Velkommen og intro til standardisering: (Jacob Trondsen, Statens vegvesen)
10.20 -11.10: ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI. (Knut Evensen)
11.10 -11.25: Kort kaffepause
11.25-11.50: Bruk av ITS standarder i Norge. (Trond Hovland, ITS Norway)
11.50 -1225: Lunsj (selvbetjening i kantina)
12.25 -12.45: Praktisk anvendelse av ITS standarder for utstyrsutvikling (Bjørn Elnes, Aventi?)
12.45 -13.05: Standardisering i IKT prosjekter – Datex2 (Paal Aaserud, Vianova)
13.05-13.25: Bruk av standarder i kollektivtransport (Kjell-Erik Eilertsen, Jerbanedirektoratet)
13.25-13.50: CCAM/U-ITS/C-ITS DA. (Knut Evensen, Mobilits)
13.50-14.00: Oppsummering. (Anders G. Holt, Statens vegvesen)

 

Neste artikkel
Transport 21 – innspill