Spot-on – bedre ladeløsninger gjennom Pilot-T

2 minutter
27. juni 2022

Spot-on er et Pilot-T prosjekt som er finansiert av forskningsrådet og ledes av Powerzeek, et oppstartselskap. I samarbeid med partnerne ITS Norway, Bouvet, NAF, Kluge, Q-Free, Knowit og Transportøkonomisk institutt har Powerzeek fått innvilget 11,6 millioner kroner gjennom Pilot-T.

Prosjektet heter «Spot-on». Nettopp fordi det skal være så enkelt å lade første gang, at du er “spot on”. Målet til Powerzeek er å jobbe med de voksesmertene de ser innenfor e-mobilitet. Ved å løse dem, bidrar de til det grønne skiftet.

Ambisjonen med prosjektet er å utvikle en løsning som syr sammen ladesystemet slik at kundene opplever at det er enkelt å lade bilen

Les mer her >>