Takk for suksessen i Singapore under ITS World Congress 2019

3 minutter
30. oktober 2019

ITS World Congress 2019 ble avhold i Singapore fra 21 til og med 24 oktober. Det ble en suksess for våre norske og nordiske deltakere. Sammen med ITS foreningene i Sverige, Finland og Estland hadde vi en nordisk paviljong hvor mange interessante og viktige temaer rundt mobilitet ble diskutert og delt. Det å ha et nordisk samarbeid ble satt pris på fra alle deltakere, men fikk også mye oppmerksomhet fra andre land og organisasjoner. Paviljongen var utformet som et lite auditorium, men med plass til at hvert land kunne profilere sine etater og bedrifter. I auditoriet var det løpende forelesninger og innlegg hver dag. 

Vi kommer til å fortsette å sette fokus på det nordiske samarbeidet og vi kommer til å jobbe tettere. Det gjør at vi også har større muligheter til å påvirke i EU og få tilgang til større forskningsmidler og støtteordninger.

Vi ønsker å takke våre nordiske ITS organisasjoner, samt TØI, SINTEF, SAMS Norway, Kongsberg, Bouvet, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og ITS Perception for deltakelsen i Singapore.

Vi var det eneste nordiske landet som hadde nesten all modale transportformer representert og som snakket mye om integrering av dem. Den maritime siden er ikke like sterkt representert på verdenskongressen, men her kan vi fra Norge gjøre en forskjell. Vi jobber allerede for et sterkere maritimt nærvær for neste års verdenskongress i Los Angeles.

Som en del av programmet arrangerte ITS Norway den tradisjonelle Norsk Aften, denne gangen i den norske ambassadørens residens. Her deltok tilsammen over 60 delegater inkludert Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ledet av Samferdselsministeren og Statssekretær Tommy Skjærvold deltok tilsammen 33 eksperter og ledere for mobilitetområdet i fylker, kommuner og organisasjoner på en egen ekskursjon i Singapore. Senere dro denne gruppen videre til Sør-Korea. Tilsammen har gruppen besøkt testområder, operasjonssentraler og har hatt møter med myndigheter, transportbedrifter og forskere i begge land. Turen har gitt inngående forståelse av trender og ikke minst har gruppen sett at Norges posisjon i utvikling og implementering av teknologi er på riktig spor – og noen ganger foran andre land. Turen var lang nok til at gruppen ble godt sammensveiset, noe som vil gagne samarbeid og utvikling av sektoren i Norge.

Tusen takk til alle som bidro til at ITS World Congress 2019 og studieturen i Singapore og i Korea ble en suksess. Takk til alle våre samarbeidspartnere på den nordiske paviljongen. Planlegningen for nordisk paviljong og tilstedeværelse på ITS World Congress 2020 i Los Angeles er allerede i gang. Call for papers er 3 februar 2020.

Les også Våre Veier sin artikkel >>