Terje Moe Gustavsen

2 minutter
5. mai 2019

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er gått bort.

Terje har vært en raus støttespiller og en god venn av ITS Norway. Han sa aldri nei til å stille opp for foreningen, og var en svært engasjert diskusjonspartner når ny teknologi sto på dagsorden. Terje skjønte betydningen av ITS, og har betydd veldig mye for utviklingen av ITS-området i Norge. Under hans ledelse har etaten satset på ITS og ny teknologi gjennom egne utviklingsprogram og i samarbeid med andre. Terje og hans smittende engasjement vil bli dypt savnet.

Les mer på Vegnett sine sider >>

Terje Moe Gustavsen – bilde Knut Opeide i Statens vegvesen.