To viktige transport og mobilitet konferanser i 2020

2 minutter
23. mai 2019

Transport og mobilitet bransjen går gjennom store endringer. Denne endringen gjelder alle forskjellige aspekter av mobilitet for passasjerer og gods. Endringen er aktivert og drevet av digitale og automatisering teknologier. Endringen hjelper oss til å tilrettelegge tiltak for å redusere klimaendringene, forbedre trafikksikkerheten og å sikre jobber og knowhow.

Send inn papers til to viktige transport og mobilitet konferanser i 2020.

Mobilitet 2020 i Oslo
Mobilitet 2020 er for deg som arbeider med å skape god balanse mellom fremtidsvisjoner, effektivitet og miljøvennlig mobilitet. Konferansen passer også for deg som vil være oppdatert på trender og utviklingen innenfor mobilitet.

TRA2020 i Helsinki
Den 6. utgaven av Transport Research Arena arrangeres i april 2020 i Helsingfors. Det forventes over 3000 deltakere fra forskning til næringsliv, akademia og offentlig sektor.