Troms fylkeskommune fortsetter partnerskapet med ITS Norway

2 minutter
4. mars 2024

ITS Norway er stolt over at Troms fylkeskommune fortsetter det gode partnerskapet som har pågått siden 2019.

Transportsektoren har vært gjennom en stor utvikling de siste årene, med elektrifisering, digitalisering og automatisering som har gitt nye løsningen innenfor mobilitet og logistikk.

Troms fylkeskommune har gjennomført flere innovasjonsprosjekter på intelligente transportsystemer, med bistand og hjelp fra ITS Norway. Prosjekter for å løse konkrete utfordringer på det omfattende fylkesvegnettet – alt fra små veier til rasutsatte strekninger, hvor en jobber for å utvikle trygge veier for folk. Her høster en verdifull erfaring som videre deles inn i ITS Norways nettverk og med våre medlemmer.

Vi er glad for å ha dere med på laget og gleder oss til samarbeidet videre!

Foto: Jenny Simonsen, COO i ITS Norway, og Bjørn Kavli, samferdselssjef i Troms fylkeskommune (fotograf Lars Åke Andersen).