Troms og Finnmark fylkeskommune partner i ITS Norway

2 minutter
16. april 2020

Etter regionsreformen i januar 2020 ble Troms og Finnmark fylkene slått sammen. De var begge partner i ITS Norway. Vi er veldig glade for at de nye fylket Troms og Finnmark fylkeskommune ser verdien og fortsette som partner i ITS Norway.

Kristina Hansen fylkesråd for samferdsel i Trom og Finnmark fylkeskommune sier at medlemskapet i ITS Norway er viktig for å bidra til økt trafikksikkerhet i regionen. Fylket prioriterer smart og sikker trafikk videre i sine planer.

ITS Norway gleder seg til videre samarbeid.

Kristina Hansen fylkesråd samferdsel        Troms og Finnmark fylkeskommune