Viken er partner i ITS Norway

2 minutter
26. mars 2020

Vi er veldig stolt over å få med Viken fylkeskommune som partner i ITS Norway.

Viken er det mest folkerike fylket i Norge og har mobilitet og bærekraft som sine kjernesatsingsområder.

Fylkeskommunen ønsker å styrke og videreutvikle samarbeid og nettverk på mobilitetsområdet. «Gjennom et tett samarbeid med ITS Norway får vi tilgang til et bredt fagnettverk og spisskompetanse på sentrale områder.  Dette er viktig i valg av innretningen av prosesser og prosjekter som skal gi effekt for hele fylket» sier Hanne Botten fra Viken fylkeskommune. Hun er seksjonsleder for Fremtidens transporter i Infrastruktur i Viken.

Hanne Botten signerer avtale uten ITS Norway i samme rom, i disse virustider.

ITS Norway er et kompetansenettverk med både nasjonale og internasjonale grener. Medlemmene av nettverket deltar i prosjekter som bidrar til kunnskapsbygging og utvikling av mobilitetsområdet. Foreningen er også en lyttepost som fanger opp trender og utfordringer tidlig. Dette er til god hjelp for å forstå hva som må prioriteres og gripes fatt i. Foreningens strategier og handlingsplaner reflekterer både trender og drivere, og omsetter dette til aktiviteter som alle våre medlemmer nyter godt av.

Vi ønsker Viken fylkeskommune velkommen som partner i ITS Norway og gleder oss til videre samarbeid!