Velkommen til Saga Tenix som medlem

2 minutter
12. januar 2022

Akkurat for jul ble Saga Tenix medlem i ITS Norway.

Saga Tenix jobber med løsninger og tjenester til kollektivtransporten. Vi kommer høre mer fra de under ITS dagen den 22. mars.

«Daglig leder Robert E. Jacobsen robert@tenix.eu sier –  Vi i Saga Tenix ser frem til å ta del i ITS Norway organisasjonen og bidra med våre løsninger og kompetanse innenfor offentlig transport. Det er en veldig spennende tid innenfor hele transport næringen og offentlig transport med en stadig økende elektrifisering og bruk av data til mer effektiv drift. Hver dag bruker tusenvis av busser våre løsninger for drift og informasjon til passasjerer som reiser kollektivt. Vi har stort fokus på å levere robuste og stabile løsninger til våre kunder og samarbeidspartnere, samtidig som vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye løsninger. «

Daglig Leder Robert E. Jacobsen bilde privat