Vi ønsker Kobla velkommen til ITS Norway

2 minutter
1. februar 2024

De hjelper byer og bedrifter med å fremskynde det grønne skiftet innenfor mobilitet. Kobla tilbyr smarte digitale reisevaneundersøkelser og teknologiprodukter for adferdsendring og utforsker nye muligheter innenfor mobilitet gjennom rådgivning, mulighetsstudier og forskningsprosjekter.

F.V.: Ole Liabø, Daglig leder og gründer, Johanne Bergman, Produkt- og markedsutvikler, Arild Tjomsland, Forretningsutvikler og gründer.

Kobla er et firma som lager og selger løsninger og tjenester innenfor segmentene smarte byer, kollektivtransport, intelligente transportsystemer og miljøteknologi.

Kobla sin hjemmeside finner du her.

Kobla sin LinkedIn-profil finner du her.

Arild Tjomsland
Forretningsutvikler og Gründer i Kobla

Etter å ha deltatt på mange nyttige arrangementer i regi av ITS Norway de siste årene, ser vi det som et helt naturlig neste skritt å nå bli medlem, av flere grunner. Vi i Kobla erfarer at vår ekspertise på systemtenkning og mobilteknologi i økende grad har verdi når den kombineres med sensorikk og hardware. Vår ambisjon er å være det enkle grensesnittet som gjør komplekse systemer tilgjengelig for forbrukeren. For å kunne sy sammen forskjellige teknologier til helhetlige tilbud, er det helt avgjørende å være i fora der leverandørene av de beste løsningene samles.

De kjenner i tillegg stor glede over samskaping som arbeidsform – de får til mye alene, men enda mer sammen med andre. Det ligger både et nyttig korrektiv i det å opprettholde en konstruktiv dialog med andre i samme sektor og stort potensiale i å bygge videre på hverandres idéer. Entusiasme er best delt!

Til slutt, mobilitet er et utrolig spennende felt for tiden, ikke minst fordi vi som samfunn står overfor en rekke helt avgjørende veivalg. Kobla ser et stort behov for å påvirke til gode offentlige beslutninger – og i det står norske teknologiaktører sterkere sammen!