Women in Nordic ITS – undersøkelse om intelligente transportsystemer og likestilling

2 minutter
22. januar 2024

Ditt engasjement er avgjørende for å forme fremtidige initiativer og forstå behovene og preferansene som er avgjørende for likestilling i ITS. Ved å dele dine meninger vil du hjelpe til å forstå området bedre og bidra til en mer mangfoldig sektor.

Forskningsprosjektet Women in Nordic ITS (WIN-ITS) har nå en undersøkelse om intelligente transportsystemer og likestilling. Hensikten er å få innsikt i likestillingsarbeidet innenfor ITS-industrien. Din verdifulle deltakelse i undersøkelsen med dine perspektiver og innsikter er avgjørende i det en prøver å forstå og bedre kunnskapen innenfor dette området.

Samarbeidsinitiativet Women in Nordic ITS startet høsten 2023 og involverer Trivector Traffic, EIT Urban Mobility, ITS Sweden, ITS Norway, ITS Finland, ITS Estonia, og ITS Ísland. Studien er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Del gjerne undersøkelsen med andre – desto flere innspill, desto mer omfattende og representativ vil analysen være.

Undersøkelsen tar kun 10 minutter å svare på.

Svarfrist: 14. februar 2024.

Link til undersøkelsen finner du her!

Kvinner i intelligente transportsystemer er viktig – takk for din deltagelse og bidrag til forskningsprosjektet!


Sikkerhet og personvern:

Vi forsikrer deg om at svarene dine vil bli behandlet konfidensielt og dataene behandles i henhold til GDPR. Mer informasjon om hvordan en håndterer GDPR finner du her: https://www.trivectortraffic.se/integritetspolicy/

Svarene vil kun bli brukt til forskningsformål.