Vi ønsker nye medlemmer velkommen til ITS Norway

2 minutter
14. mai 2020

Intelligate AS er et oppstarts selskap som holder til på Raufoss. Bedriften har som mål å utvikle miljøvennlig, helhetlig infrastruktur for Intelligente transportsystemer. I korte trekk går det ut på å kombinere gatebelysning med «hybler» for sensorer og annet informasjons-innsamlingsutstyr.

Systemet er basert på komponenter i aluminium og har redundant strøm- og fibertilknytning. Slik bidrar Intelligate til reduserte vedlikeholdskostnader, trygge veier, reduserte miljøpåvirkninger og økt informasjon til publikum.

Kari Broberg, daglig leder sier, Det er viktig for dem å ta del i ITS Norway sitt nettverk for å jobbe videre med sine løsninger samt forstå mobilitets bilde. ITS Norway med sin kunnskap bidrar til økte forretningsmuligheter samt økt verdi i form for bedre markedsmuligheter.

Daglig leder Kari Broberg i Intelligate AS.

Itema AS, er et trondheimsbasert konsulentselskap som tilbyr IT-ekspertise i verdensklasse. Itemas satsing mot  høyteknologiske prosjekter innen maritim transport, autonome ferger, elektrifisering og fornybar energi har gitt en unik kompetanse som kan gjenbrukes innen transport og samferdsel. Med solid og lang erfaring utvikler Itema brukervennlige og robuste løsninger, fra sensornivå til skytjenester.

ITS Norway er for oss et naturlig nettverk å bli medlem i fordi vi kan bidra med høy teknologisk kunnskap og erfaring fra våre relevante prosjekter. Itema er veldig positiv til samarbeid i nettverket, og vi gleder oss til gode dialoger og interessante muligheter innenfor et viktig segment for oss framover, sier daglig leder Lone Madsen.

Itema – ny medlem i ITS Norway. Daglig leder Lone Madsen og Salgssjef, Bengt Bendixen

Les mer om Itema her >>

Vi gleder oss til at dere også skal bli bedre kjent med Intelligate og Itema.

Velkommen som medlemmer i ITS Norway!