Arrangementer

ITS Arena Fagseminar 3.4 2019

03 april
Neste arrangement
ITS Konferansen 2019

ITS Arena Fagseminar 3.4 2019

Her er presentasjonene fra ITS Arena fagseminar fra den 3.4 som ITS Norge arrangerte sammen med Statens vegvesen

Alle presentasjonen ble filmet.

ITS Arena: Fremtidens utfordringer for Statens vegvesen med ny teknologi

ITS Arena: ITS Piloter i Statens vegvesen

ITS Arena: Nye muligheter med samvirkende ITS

ITS Arena: Myndighetsrollen til Statens vegvesen

Neste arrangement
ITS Konferansen 2019