ITS Arena fagwebinar: Fremtidens veiprisingsteknologi kommer nå!

Diskusjonen har pågått en stund om et paradigmeskifte med veiprising der man legger til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport. Sammen med Statens vegvesen, SINTEF og Q-Free skal vi se nærmere på prinsippene for veiprisingen og teknologi i fremtiden.

Les mer på nettsidene til Tekna: https://www.tekna.no/kurs/its-arena-fagwebinar-fremtidens-veiprisingsteknologi–kommer-na-41260/

Se opptak fra ITS Arena den 10. februar