ITS Rådets seminar 2016 – Mobilitetstjenester og ITS

ITS Rådet gjennomførte sitt årlige seminar den 5. september 2016.

Internasjonalt er det stort fokus på hvordan man i byområder kan tilby befolkningen god og miljøriktig mobilitet med tilgang til mange transportformer og som integrerer reiseplanlegging, statisk og dynamisk informasjon, bestilling og betaling i brukervennlige tjenester.
Utviklingen skjer under begrepet «Mobility as a Service, MaaS».
Seminaret fokuserte på denne utviklingen med eksempler fra både Finland, Østerrike og Norge. Arrangør: ITS Rådet (sekretariat i Statens vegvesen) med assistanse fra ITS Norge.

Presentasjonene fra NaboBil og Uber er ikke tilgjengelig.

Vi minner om bestemmelsene for opphavsrett og kildehenvisning ved eventuell bruk av materialet. Vi oppfordrer til å ta kontakt med aktuell foredragsholder for å være på den sikre siden.

Program
09:25 Velkommen – Leder ITS Rådet, Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
09:30 Åpning av seminaret – Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
09:45 Mobility as a Service – Sampo Hietanen, MaaS Finland OY
10:30 Åpne data for mobilitetstjenester – Jacob Trondsen, Vegdirektoratet
11:20 Fremtidens kollektivtransport på Nord-Jæren – Elisabeth Tostensen, Kolumbus
11:40 Urban mobilitet med Bysykler – Catrine Carlsen, Bymiljøetaten Oslo
12:45 Multimodal mobilitet i Gøteborg – Camilla Norström, Gøteborg Stad
13:30 Benchmarking of Integrated Mobility Platforms – Anton Fitzthum, Fluidtime Austria
14:15 Smartere utnyttelse av bilparken – Even Tangen Heggernes, NaboBil AS
14:45 Hva tenker Uber om sin fremtid i Norge? Carl Endresen, Uber Norge