Forespørsel om offentlig kommentar på charter om ny Transportation and Mobility Domain-arbeidsgruppe

2 minutter
3. mai 2024

Det finnes ingen internasjonal standard for design av veidatamodeller (Road Data Model) som forener brukere og systemer i alle aspekter av veisektoren (vedlikehold, drift, ITS, design og konstruksjon). Siden 2018 har ITS Norway ledet Joint Working Group 11 (JWG11) under ISO for å re-utvikle en av de eksisterende standardene, Geographic Data Format (GDF), til en Basic Road Data Model base ISO TC211 GIS-samling av standarder.

Som et viktig bidrag til JWG11-arbeidet, har Open Geospatial Consortium (OGC) til hensikt å danne en Transportation and Mobility Domain-arbeidsgruppe – og de søker nå offentlig kommentar til charteret for den nye gruppen. Denne arbeidsgruppen vil være med på å standardisere en Basic Road Data Model under ISO og OGC. En standard som unikt identifiserer veigeometrien og posisjonen til veiobjekter som kjørefelt, kryss, trafikkregler og veimerking. Standarden vil være nyttig for mange formål, spesielt der deling av veikart er nødvendig.

Denne standarden er en nedskalert versjon av GDF-standarden, basert på vanlige, delbare geografiske konsepter. Den nye versjonen av GDF vil være nyttig for mange formål, for eksempel veivedlikehold og drift, trafikkstyring, ITS-applikasjoner og -tjenester og HD-kart.

Frist for innsendelse av kommentarer er 7. mai klokken 23.59.

Les mer og send inn din kommentar her!


Les også artikkelen «En milepel for norsk initiert internasjonal standardisering».