ITS Arena Fagseminar 3.4 2019

Her er presentasjonene fra ITS Arena fagseminar fra den 3.4 som ITS Norge arrangerte sammen med Statens vegvesen.

1 Anders Hovdum Innlegg ITS seminar
2 Thomas Tangvik Magnussen Personvern C-ITS
3 Anders Godal Holt ITS Arena fagseminar
4 Ingunn Carelius ITS Arena fagseminar
5 Torgeir Vaa Piloter på landeveg
6 Kjersti Midttun ITS Arene – ITS By-piloter
7 Elin Leikvang Presentasjon Saga – ITS arena
8 Tomas Levin Mobil 4G og 5G for C-ITS
9 Trond Arve Haakonsen_ITS_arena_Haakonsen
10 Egil Aasheim GNSS_Vegprising_ITS_fagseminar
11 Kjersti Boag Leiren ITS Rammeverk
12 Knut Evensen ITS Arena Evensen
13 Bjor Grønnevet Innovative anskaffelser – ITS Arena
14 Jacob Trondsen ITS Arena Fagseminar

Programmet for dagen. ITS Arena Fagseminar program

Alle presentasjonen ble filmet.

ITS Arena: Fremtidens utfordringer for Statens vegvesen med ny teknologi

ITS Arena: ITS Piloter i Statens vegvesen

ITS Arena: Nye muligheter med samvirkende ITS

ITS Arena: Myndighetsrollen til Statens vegvesen