Se opptak av NTP-webinaret: Dette mener ITS Norway om NTP 2025-2036 – hva mener våre medlemmer?

2 minutter
6. mai 2024

ITS Norway er opptatt av at transportsektoren utnytter potensialet som ligger i teknologi for å oppnå de overordnede transportpolitiske målsettingene. I kombinasjon med mer tradisjonelle virkemidler og ny regulering, kan ITS gi viktige bidrag til både sikkerhet, effektivitet, klima og kostnadsreduksjoner. For å utnytte dette potensialet, kreves det sterk og målrettet nasjonal satsing på intelligente transportsystemer, sammen med høye ambisjoner for digitalisering av sektoren.

ITS Norway holdt et webinar om NTP 2025-2036 torsdag 2. mai, hvor vi presenterte vårt syn på Nasjonal transportplan og fikk innblikk i medlemmenes syn på saken. Trond Hovland, administrerende direktør i ITS Norway, presenterte et mer overordnet perspektiv på NTP som helhet, mens Alv Øidvin, prosjektmedarbeider i maritim ITS, kastet et blikk på NTP og maritim sektor.

ITS Norway er, som resten av sektoren, opptatt av NTP og har sammen med medlemmene utviklet kommentarer, kronikker og andre innspill for å få innflytelse på utformingen av planen. Vår mening er interessant for andre foreninger og medlemmer. Foreningen ønsker seg en NTP som har visjoner for samferdselsområdet og som inspirerer industri og offentlige aktører gjennom klare målbilder for fremtidens samferdselssektor. ITS Norway er opptatt av at samferdselssektoren utnytter potensialet som ligger i teknologi for å oppnå de overordnede transportpolitiske målsettingene. NTP kan tydeliggjøre bedre de viktige bidragene ITS gir  til både sikkerhet, effektivitet, klima og kostnadsreduksjoner i sektoren.

Foreningen trekker frem tre generelle forventninger til NTP:

  • Digital integrasjon og datadeling bør være en bærebjelke i alle deler av planen.
  • Planen bør ha en tydelig multimodal ambisjon, hvor transportformene samarbeider og har en god arbeidsdeling.
  • Planen må anerkjenne behovet og legge til rette for kunnskap og virkemidler for å incentivere innovasjon og verdiskapning.

Se opptak av webinaret under:

Se presentasjonene fra webinaret under:

ITS Norway fortsetter jobben med å få til gode samtaler, innspill på NTP og se på hvordan foreningen og medlemmene kan jobbe videre med dette.