ITS Norway Fagwebinar med Kartverket

Digitalisering av infrastrukturen – viktig for utvikling av fremtidens mobilitet

Sammen med Kartverket snakker vi om neste generasjons geografiske infrastruktur, og veien mot mer dynamiske kartdata og nøyaktig posisjonering. Den fremtidige nytten vil komme i mange bransjer. For samferdselssektoren betyr det mulighet for modernisering og automatisering i en nasjonal og skandinavisk skala.

Vi får gjennom Nordic Dynamic Road prosjektet høre hvordan Kartverket legger grunnlaget for den digitale infrastrukturen som neste generasjons veg- og baneforvaltning vil være avhengig av. Ruter, gjennom selvkjøringsprosjektet, vil gi noen eksempler på behov og bruk av data for skalering av fremtidens automatiserte kollektivtilbud.

Kartverket ønsker med webinaret å få innspill fra dere om hvilken nytte man ser i dag og i fremtiden for felles løsninger som forvalter og formidler punktskydata langs vegnettet. Hvilken rolle skal det offentlige ta for å forvalte, utvikle og bruke data?