Smart mobilitet og bærekraft

Et webinar om Statens Vegvesen sitt arbeid og rapportene «Smart mobilitet og interoperable tjenester» og «Smart mobilitet – veiledning og tiltak». Få førstehåndsinnsikt i verktøy for bærekraftig utforming av smart mobilitet.

Se opptaket fra webinaret Smart mobilitet og bærekraft

Les mer her >>