Webinar om nye Pilot-T utlysning og søknadsprosess

ITS Norway inviterer sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge til informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning.

Takk for godt oppmøte, her er opptaket og presentasjonen i pdf format.

Forskningsrådets utlysning: Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger (forskningsradet.no)

Innovasjon Norges utlysning: Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger (innovasjonnorge.no)