Installasjon av sensor på E18 Tvedestrand – Arendal