Arrangementer

Digital kick-off – Avkarbonisering av nyttetransport

05 august
Webinar
Neste arrangement
Statens vegvesen inviterer til webinar om regulering av automatisert transport torsdag 2. september kl 10.00-11.30.

Digital kick-off – Avkarbonisering av nyttetransport

ITS Norway er partner i et nytt forprosjektet om avkarbonisering av nyttetransporten. Dette er et samarbeidsprosjekt med SAMS (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway), NCE Smart Energy Markets, Cluster for applied AI, Norwegian Electric Roads Cluster (NERC) og TØI (Transportøkonomisk Institutt).

Prosjektet skal samle spisskompetansen som finnes innenfor fagområdene elektriske kjøretøy, autonomi, logistikkløsninger, smarte strømnett og trafikkforskning, og løfte frem bedrifter som har eller vil ha relevante produkter og tjenester. Prosjektet har kick-off med et åpent webinar den 5. august kl. 10.

Mer informasjon og påmelding her >>

Neste arrangement
Statens vegvesen inviterer til webinar om regulering av automatisert transport torsdag 2. september kl 10.00-11.30.