ITS-prisen

Styret i ITS Norge deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet.

Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

 • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
 • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
 • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
 • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

Tidligere vinnere av ITS Prisen:

 • 2005 Trygve Roll-Hansen
 • 2006 Trond Foss
 • 2007 Jacob Trondsen
 • 2008 Knut Evensen
 • 2009 Øystein Strandli
 • 2010 Ivar Christiansen
 • 2011 Marit Natvig på vegne av ARKTRANS-miljøet
 • 2012 Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt
 • 2013 Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven (hver for seg)
 • 2014 Heidi Berg og Merete Tøndel på vegne av fagmiljøet i ViaNova
 • 2015 Eirik Skjetne
 • 2016 Kongsberg Gruppen v/Even Aas
 • 2017 Kolumbus, HjemJobbHjem v/ Espen Strand
 • 2018 Ketil Solvik-Olsen
 • 2019 Torgeir Vaa