ITS-prisen – tidlige vinnere og statuetter

Styret i ITS Norge deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person, en politiker, et politisk organ eller virksomhet. 

Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

 • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
 • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
 • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
 • Oppnådd betydelig, positiv oppmerksomhet og mediedekning for ITS
 • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse
 • Spesielt fortjenestefull innsats, faglig eller politisk, for ITS i Norge
 • Prisvinner må presentere sin aktivitet snarest mulig etter tildelingen

Prisen er et kunstverk eller et reisestipend. Verdi cirka 10 000 kroner. Prisen kan sponses av stiftervirksomhetene på omgang

Styrets medlemmer kan ikke motta ITS prisen. En virksomhet (eller ansatt i virksomheten) som har styreplass kan motta ITS Prisen. Respektive styremedlem må fratre under behandlingen. Styret er priskomite. Det sendes ut en henstilling til medlemmene om å gi inn forslag til priskandidater. Styret kan bekjentgjøre nominerte deltakere.

Tidligere vinnere av ITS Prisen:

 • 2005 Trygve Roll-Hansen
 • 2006 Trond Foss
 • 2007 Jacob Trondsen
 • 2008 Knut Evensen
 • 2009 Øystein Strandli
 • 2010 Ivar Christiansen
 • 2011 Marit Natvig på vegne av ARKTRANS-miljøet
 • 2012 Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt
 • 2013 Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven (hver for seg)
 • 2014 Heidi Berg og Merete Tøndel på vegne av fagmiljøet i ViaNova
 • 2015 Eirik Skjetne
 • 2016 Kongsberg Gruppen v/Even Aas
 • 2017 Kolumbus, HjemJobbHjem v/ Espen Strand
 • 2018 Ketil Solvik-Olsen
 • 2019 Torgeir Vaa