Velkommen til Widerøe Zero som medlem!

Widerøe Zero er et forsknings- og innovasjonsselskap i Widerøe-konsernet, som eies av Flyco og Fjord 1. Widerøe Zero skal være…

2 min lesning

ITS Europe Lissabon 22-24.mai 2023

Send in ditt bidrag til ITS Europe i Lissabon og bli med til et fantastisk arrangement og fantastisk by. Med…

2 min lesning

Rapport om integrerte og multimodale mobilitetstjenester

En rapport fra Statens vegvesen og Trond Foss om integrerte og multimodale mobilitetstjenester. Den gir en oversikt over begreper gjennom…

2 min lesning

Accenture er nytt medlem i ITS Norway

Vi ønsker velkommen til Accenture og deres kontaktperson for ITS Norway – Anne Langerak som medlem hos oss. Accenture er…

3 min lesning

MODI Kick-Off i Oslo

Den 2-3.novembervar det kick-off for det prestisjefulle prosjektet MODI. Totalt deltok 75 deltakere fra 8 land og fra 29 partnere…

2 min lesning

Er MaaS en blindvei? Episode av Bylunsj fra Statens vegvesen.

Trond Hovland, administrerende direktør fra ITS Norway snakker i Statens vegvesen Bylunjs sesjon, Er MaaS en blindvei? MaaS (Mobility as…

2 min lesning