Bli en pilot i Trondheim

Utprøving av vegprisingsteknologi i Trondheim.

2 min lesning

Vi hentet inspirasjon fra CES2022

Fremtiden er her!

2 min lesning

Velkommen til Saga Tenix som medlem

Saga Tenix jobber med løsninger og tjenester til kollektivtransporten.

2 min lesning

Signering av innovativt skredprosjekt

Innovasjonspartnerskap – Deteksjon og varsling av snøskred over vei – Pressemelding

4 min lesning

Sverre Kjenne i Straight Forward

Spennende utvikling på den Norske jernbanen.

2 min lesning

OsloMet er nytt medlem! Velkommen

OsloMet er en viktig bidragsytere til Norsk mobiliet og transport.

2 min lesning