Holo er ITS Norways’ nyeste tilskudd

Holo tilbyr mobilitet med autonom teknologi over hele Norden og Baltikum. De er operatør av autonome kjøretøy og droner, og har kjørt over 50 000km med mer enn 50 000 passasjerer i 6 land

Viken fylkeskommune jobber smartere

Viken fylkeskommune, et ITS Norway medlem, har en seksjon som heter Fremtidens transporter og ledes av Hanne Botten. Det er en avdeling som ser på intelligentere og mer bærekraftige løsninger for mobilitet og transport.