Datatilsynet: Ny strategi for et godt personvern i samferdselssektoren.

Torsdag den 7. desember kom Datatilsynet med sin strategi som skal hjelpe samferdselssektoren å legge til rette for det nye…

2 min lesning

Workshop: Fremtidens transport og logistikk – muligheter i Horisont 2020

ENIT arrangerer workshop i samarbeid med Norges forskningsråd den 18. desember. Tema er digitalisering for framtidens transport og logistikk. Workshopen vil gi en…

2 min lesning

Lov om utprøvning av selvkjørende kjøretøy på norske veier er vedtatt i Stortinget tirsdag, den 28.11.2017

ITS Norway er veldig glad for den nye loven som i praksis tillater selvkjørende kjøretøy på veier i Norge. Tirsdag…

2 min lesning

ITS Prisen 2017 – nominer din kandidat nå!

For 2017 ønsker juryen å legge vekt på formidling og nytenking rundt mobilitetstjenester. Kandidater som samtidig viser vilje til innovasjon og entreprenørskap vil…

2 min lesning

Workshop: Droner – bruksområder og muligheter i transportsektoren

Bruken av droner, dvs. førerløse luftfartøyer, øker kraftig og finner stadig nye anvendelsesområder. I transportsektoren ønsker flere og flere å…

2 min lesning

ITS Norway deltar på innovasjonstur til Silicon Valley.

Initiativet til studiereisen kom fra Samferdselsministeren etter et besøk i Silicon Valley for snart 18 måneder siden. Programmet er utviklet…

2 min lesning